Firmapresentasjon

Setpro as er en attføringsbedrift eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Bedriften er lokalisert på Evje i Evje og Hornnes kommune, med underavdeling i Valle.
Selskapet Setpro as ble etablert i 1990, den gang som et produksjonsverksted. Frem til 1999 var bedriften et rent produksjonsverksted som skulle gi tilbud til uførepensjonister.
I 1999 fikk bedriften arbeidsmarkedstiltaket APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Tiltaket skal drive kartlegging og avklaring av yrkeshemmede. Tiltaket gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende kravspesifikasjoner som gjelder for tiltaket.
Fra 1.1.2006 fikk bedriften base for Arbeid med Bistand dvs to tilrettelegger som skal skaffe og opprettholde et arbeidsforhold for yrkeshemmede.
Som attføringsbedrift tilbyr vi arbeidstrening innenfor følgende fagfelt: Trebearbeiding, vaskeri, montering/pakking og gartneri.

Bedriften tilbyr i dag følgende leveranser til NAV:

  • Varig tilrettelagt arbeid
  • – Kartlegging – og avklaringstjenester
  • – Arbeidspraksis i skjermet tiltak
  • – Base for Arbeid med Bistand
  • – Helse og rehabiliteringstjenester – oppfølging av sykemeldte innefor tjenestene Avklaring, Arbeidsrettet Rehabilitering og Oppfølging  

 

Bedriften har i dag årlig ca 140 – 150 personer gjennom sine arbeidsmarkedstiltak i sin region. Dette omfatter kortidsopphold og langtidsopphold.

Setpro as har siden 1.1.2006 hatt base for Arbeid med Bistand. Frem til dd har Setpro as opparbeidet seg 115 bedriftskontakter i regionen. Dette fordeler seg både innen privat og offentlig virksomhet. Ca 70% av våre bedriftskontakter er innen det private marked, resterende er offentlig virksomhet som kommune, interkommunale selskap, staten og fylkeskommune.
Flesteparten av våre utplasseringer i det private markedet skjer innen varehandel (salg/service) og rene produksjonsbedrifter innen ulike typer trebearbeiding og plast industrien.

Setpro as har til enhver tid ute mellom 25 – 30 personer på arbeidsutprøving i det lokale næringsliv. Bedriften har lang erfaring innen området og god kunnskap om det lokale næringsliv.