HOVEDSIDE

Setpro AS

Setpro as er en attføringsbedrift eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Bedriften er lokalisert på Evje i Evje og Hornnes kommune, med underavdeling i Valle. Selskapet Setpro as ble etablert i 1990, den gang som et produksjonsverksted. Frem til 1999 var bedriften et rent produksjonsverksted som skulle gi tilbud til uførepensjonister.
I 1999 fikk bedriften arbeidsmarkedstiltaket APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Tiltaket skal drive kartlegging og avklaring av yrkeshemmede. Tiltaket gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende kravspesifikasjoner som gjelder for tiltaket. Fra 1.1.2006 fikk bedriften base for Arbeid med Bistand dvs to tilrettelegger som skal skaffe og opprettholde et arbeidsforhold for yrkeshemmede.
Som attføringsbedrift tilbyr vi arbeidstrening innenfor følgende fagfelt: Trebearbeiding, vaskeri, montering/pakking og gartneri.

LES MER